4 din 10 copii trăiesc în sărăcie și excluziune socială

4 din 10 copii trăiesc în sărăcie și excluziune socială Proiect social pentru combaterea abandonului școlar în medii defavorizateÎn România, conform statisticilor UE, 41,5% dintre copii trăiesc cu risc de sărăcie și excluziune socială, mult peste media Uniunii Europene, care este 24,2%. Sărăcia are un impact major asupra dezvoltării pozitive a fiecărui copil, incluzând, pe…