Regio 2014- 2020

Municipiul Slobozia a depus cereri de finanțare europeană nerambursabilă, în cadrul Regio 2014- 2020, pentru 10 proiecte. 8 dintre acestea sunt cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană. Proiectele vizează Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de…