PNDL 2 jud. Calarasi

JUDETUL CĂLĂRAŞI

Nr. crt. U.A.T  Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 765.927.917,79

1 Alexandru Odobescu modernizare grădiniţă + şcoala cu clasele I-IV,  comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași
2 Alexandru Odobescu modernizare drumuri de interes local în comuna Alexandru Odobescu
3 Belciugatele Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna
4 Belciugatele Realizare şi dotare grădiniţă cu program prelungit
5 Belciugatele Reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Belciugatele,
6 Belciugatele Modernizare drumuri de interes local în comuna Belciugatele,
7 Borcea Modernizare drumuri de interes local în comuna Borcea, 416.220,00
8 Budeşti Canalizare sat Aprozi 14.119.217,73
9 Budeşti Canalizare sat Buciumeni 8.240.170,87
10 Budeşti Canalizare sat Gruiu 7.309.114,73
11 CăscioareleAsfaltare străzi şi drumuri locale în comuna Căscioarele, județul Călărasi

12 Chirnogi Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Chirnogi,
13 Chirnogi Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna Chirnogi,
14 Chiselet Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, județul Călărași 989.385,52
15 Chiselet Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 7.380.101,00
16 Ciocăneşti Execuție rețea de alimentare cu apă în comuna Ciocănești,
17 Ciocăneşti Modernizare străzi în comuna Ciocanesti, județul Călărași 8.628.043,00
18 Crivăţ Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, comuna Crivaţ,
19 Crivăţ Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu clasele I-VIII comuna Crivaţ, județul Călărași
20 Crivăţ Modernizare străzi de interes local, comuna Crivăţ, județul Călărași 6.281.329,42
21 Curcani Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Curcani,
22 Curcani Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani, județul Călărași 2.658.703,35
23 Curcani Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi 9.543.018,72
24 Cuza Voda Înființarea și dotarea unei grădinițe în comuna Cuza Vodă,
25 Cuza Voda Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în comuna Cuza Vodă,
26 Cuza Voda Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuza Vodă,
27 Dichiseni Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi branşamente la reţea2u.a80d8e.4a1p6ă,4p2otabilă sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoieni, județul Călărași
28 Dichiseni Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni,
29 Dor MăruntModernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor Mărunt, satele Dor Marunt Dalga și Ogoru
30 Dorobanţu Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente – corp C1 Şcoala nr.1 Dorobanţu
31 Dorobanţu Modernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu,
32 Dragalina Înfiinţare gospodărie de apă potabilă şi reţea de apa potabila, sat Drajna, judeţul Călăraşi
33 Dragalina Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin vidanjabil, sat Drajna,Dragalina, judeţul Călăraşi
34 Dragoş Voda Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Bogdana şi extindere
35 Dragoş Voda Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Dragoş Voda
36 Dragoş Voda Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program normal nr. 3  județul Călărași
37 Dragoş Voddă Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin construcţia de poduri
38 Frăsinet Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, județul Călărași 8.572.262,00
39 Frumuşani Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr. 1 cu clasel4e.0V9-V7.I7II7î6n,0c0omuna Frumușani, judeţul Călăraşi
40 Frumuşani Reabilitare și modernizare şcoala primară nr. 3 Câlnau
41 Frumuşani Construire unitate sanitară în comuna Frumuşani, județul Călărași 1.668.645,35
42 Frumuşani Asfaltare şi modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călăra1ș0i .480.635,00
43 Fundeni Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, comuna Fundeni,
44 Fundeni Extindere şi reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași

1.129.077,04
45 Fundeni Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni,
46 Fundulea Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul Fundulea, județul Călărași 18.129.772,00
47 Gălbinaşi Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna Gălbinași,
48 Gălbinaşi Asfaltare drumuri de interes local în comuna Gălbinași,
49 Grădiştea Modernizare străzi în comuna Grădiștea, cu invelis asfaltic,
50 Gurbăneşti Modernizare drumuri de interes local în comuna Gurbănești,
51 Ileana Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Ştefăneşti
52 Ileana Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar uman în comuna Ileana
53 Ileana Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Ileana,
54 IndependenMţaodernizare drumuri în comuna Independența, județul Călărași 7.475.209,00
55 Jegălia Dotare cu echipamente, mobilier specific didact şi de laborator pentru Școala Gimnazială nr.1, Jegălia, județul Călărași
56 Jegălia Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi dotări independente grădiniţa cu program normal nr.1, Jegălia, județul Călărași
57 Jegălia Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia,
58 Jegălia Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia,
59 Judeţul Călărasi (CJ) Modernizare DJ411 Chirnogi – Radovanu – Crivăţ – limita judeţului 23.496.000
60 Judeţul Călărasi Modernizare, reabilitare DJ 403 : DN31 – Luica -DN 4 – Şoldanu-Radovanu 58 300 000
61 Judeţul Călărasi Modernizarea şi reabilitarea DJ211 D tronson DN21 (Ştefan Vodă)- DN 3B (Dichiseni) – km 13+500 – km 41+500, judeţul Călăraşi 40 814 000
62 Lehliu Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu, județul Călărași 10.954.230,00
63 Lehliu Gară Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul Lehliu Gară,
64 Lehliu Gară Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu Gară, județul Călărași 6.433.783,40
65 Luica Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială nr.1 şi grădiniţanr.1 în comuna Luica, județul Călărași
66 Luica Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 sat. Valea Stânii,
67 Luica Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Luica,
68 Lupşanu Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Plevna comuna Lupșanu
69 Lupşanu Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat Plevna, comuna Lupșanu,
70 Lupşanu Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public pe străzile secundare din Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu, județul Călărași
71 MânăstireaExtindere rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Mînăstirea
72 Mitreni Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași 11.798.398,00
73 Modelu Modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Că1l0ă.r1a3ș5i .093,00
74 Municipiul Calarasi Infiintare creşă în Municipiul Călăraşi, județul Călărași 2.181.936,57
75 Municipiul Calarasi Reparatii capitale străzi în Municipiul Călăraşi – Lot.1, județul Călărași 4.895.801,97
76 Nana Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 – Corp 2 în comuna2N.4a1n7a.8, j8u4d,0eț0ul Călărași
77 Nana Reabilitare și modernizare unitate sanitară în comuna Nana,
78 Nana Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în comuna Nana,
79 Nicolae BălcLeusccruari de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Nicolae Bălcescu
80 Olteniţa Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa a V-a 1.708.246,00
81 Perişoru Modernizarea reţelei publice de apă şi infinţarea reţelei publice pe raza comunei Perişoru,
82 Perişoru Infinţare şi dotare grădiniţă în comuna Perişoru, judeţul Călăraşi 2.459.718,39
83 Perişoru Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Perişoru,
84 Plătăreşti Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local în comuna Plătăreș6ti.
85 Radovanu Extindere reţea de alimetare cu apă în comuna Radovanu,
86 Radovanu Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Dimitrie Ion Ghica,
87 Radovanu Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna Radovanu,
88 Roseţi Reabilitarea, modernizare școală gimnazială Iancu Rosetti,
89 Roseţi Modernizare drumuri de interes local în comuna Roseţi,
90 Săruleşti Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în comuna Săru7le.3şti67, j.u2d3e5ț,0u0l Călărași
91 Săruleşti Înființare reţea canalizare şi staţie de epurare biologică,
92 Săruleşti Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat Săruleşti Gară, comuna Sărulesti
93 Sohatu Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Sohatu,
94 Spanţov Asfaltare străzi în comuna Spanțov, județul Călărași 10.065.831,00
95 Spanţov Reabilitare și modernizare sediul primăriei Spanțov, comuna Spanțov,
96 Şoldanu Modernizare străzi în comuna Şoldanu, județul Călărași 8.394.579,00
97 Ştefan Cel Mare Modernizare străzi în comuna Ștefan cel Mare, județul Călărași 31.060.244,00
98 Ştefan Vodă Construire grădiniţă cu program normal în comuna Ştefan Voda,
99 Ştefan Vodă Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Ştefan Voda, județul Călărasi 6 445.992,00
100 Tămădău MEaxrtiendere reţea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămă6d.ă0u99M.0ic0,2P,0lu0mbuita, Calareti, Dirvari din comuna Tămădău Mare, județul Călărași
101 Tămădău Mare Îanrfieințare reţea canalizare şi staţie de epurare în comuna
102 Tămădău Mare Moedernizare și reabilitare grădinița cu program normal nr. 4 şi Școala .3 Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul Călărași
103 Ulmeni Sistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Ulmeni,şi reabilitare sistem de alimentare cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, județul Călărași
104 Ulmeni Modernizare străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași 6.100.460,37
105 Ulmu Extindere Școala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu grupuri sanitare,
106 Ulmu Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, Făurei, Chirnogi şi Ulmu
107 Unirea Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Unirea,
108 Valea Argov ei Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de epurare şi modernizare, în comuna Valea Argovei, județul Călărași
109 Valea ArgovAesifaltare străzi în comuna Valea Argovei, județul Călărași 9.155.030,00
110 Vasilaţi Extindere și reabilitare școala gimnazială Constantin Brancoveanu,  în comuna Vasilați, județul Călărași
111 Vasilaţi Construcţie dispensar în comuna Vasilați, județul Călărași 430.124,58
112 Vâlcelele Modernizare străzi în comuna Vîlcelele, județul Călărași 4.788.036,00
113 Vlad Ţepeş Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș,
114 Vlad Ţepeş Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare Şcoala Vlad Țepeș – , județul Călărași
115 Vlad Ţepeş Modernizare drumuri locale în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași 20.249.293,40

sursa mdrap.ro

 

Comment

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.